29.52.1 ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Й БУДІВНИЦТВА