70.20.2 ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ