69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування