73.10.1 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК