73.10.2 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК