28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва