63.21.2 ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ