65.12 Інші види страхування, крім страхування життя