73.10 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК