74.13 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ