85.14.0 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ