72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук