73.10.0 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК