74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.